<var id="ndrf7"><dl id="ndrf7"></dl></var>
<cite id="ndrf7"><video id="ndrf7"><thead id="ndrf7"></thead></video></cite>
<var id="ndrf7"></var>
<var id="ndrf7"><dl id="ndrf7"></dl></var>
<var id="ndrf7"><strike id="ndrf7"><listing id="ndrf7"></listing></strike></var>
<cite id="ndrf7"><video id="ndrf7"><thead id="ndrf7"></thead></video></cite>
<cite id="ndrf7"><strike id="ndrf7"></strike></cite>

You are here

V? CHúNG T?I

AIR SEA TRANSPORT VI?T NAM (AST VN) ???c thành l?p vào tháng 10 n?m 2007. Là 1 c?ng ty liên doanh v?i n??c ngoài - Air Sea Transport Hongkong. AST VN là m?t c?ng ty v?n t?i ?a ph??ng th?c chuyên nghi?p (Logistics), chuyên v?n t?i xu?t nh?p hàng hóa trong n??c và? n??c ngoài theo yêu c?u c?a khách hàng. V?i m?ng l??i r?ng kh?p, chi nhánh ? nhi?u n??c trên th? gi?i, tr? s? chính ??t t?i Hong kong. AST có th? m?nh c? xu?t và nh?p sang các n??c Chau á (China, Singapore, Nh?t, Hàn, ?ài Loan, Philipines, H?ng Kong, Thái Lan...)? và các c?ng chính c?a chau ?u ( Rotterdam, Hamburg, Antwerp, …), khu v?c Trung ??ng, ?n ??,? khu v?c Chau M? (USA, Canada….)

Th?ng tin c? th? nh? sau:

  • Tên Ti?ng Vi?t: C?NG TY TNNH KH?NG H?I V?N
  • Tên Ti?ng Anh: AIR SEA TRANSPORT CO.,LTD
  • Tr? s? chính: 05 ??NG ?A, PH??NG 02, QU?N T?N BìNH, TP.HCM
  • ?i?n tho?i: +84 28.6290.9870 – Fax: +84 28 6290 9874
  • Website: www.www.8bbaq.com.cn – Email: info@www.8bbaq.com.cn
  • MST: 0305285198
  • Ngày thành l?p: 19/10/2007

CHI NHáNH:

AIR SEA TRANSPORT CO., LTD - CHI NHáNH H?I PHòNG

??a ch?: T?ng 8, Tòa Nhà TD Plaza, LOT 20A, ???ng Lê H?ng Phong, Ph??ng???ng Khê, Qu?n Ng? Quy?n, TP. H?i Phòng, Vi?t Nam

Tel: +84 2253 250208 , ???????? Fax: +84 2253 260159

AIR SEA TRANSPORT CO., LTD - CHI NHáNH Hà N?I

??a ch?: T?ng 4, Tòa nhà C'LAND, S? 81 ???ng Lê ??c Th?, Ph??ng M? ?ình 2, Qu?n Nam T? Liêm, TP. Hà N?i, Vi?t Nam

Tel :?(+84) 2 466 666 102?????? Fax: (+84) 2466 666 104

?

HA NOI
L?u 4, Tòa Nhà C'Land, S? 81 ???ng Lê ??c Th?, Ph??ng M? ?ình 2, Qu?n Nam T? Liêm, Tp. Hà N?i, Vi?t Nam
84-2466 666 102
84-2466 666 104
mario@www.8bbaq.com.cn
HAI PHONG
T?ng 8, TD Plaza, Lot 20A, ???ng Lê H?ng Phong, Ph??ng ??ng Khê, Qu?n Ng? Quy?n, Tp. H?i Phòng, Vi?t Nam
+84-2253 250 208
+84-2253 260 159
mario@www.8bbaq.com.cn
HO CHI MINH
L?u 1, 05 ??ng ?a, Ph??ng 2, Qu?n Tan Bình, TP. HCM, Vi?t Nam
+84 28 62909870
+84 28 62909874
info@www.8bbaq.com.cn
亚洲国产综合无码一区二区,无码人妻丰满熟妇区,国产精品第一页,强奷漂亮的女教师中文字幕
<var id="ndrf7"><dl id="ndrf7"></dl></var>
<cite id="ndrf7"><video id="ndrf7"><thead id="ndrf7"></thead></video></cite>
<var id="ndrf7"></var>
<var id="ndrf7"><dl id="ndrf7"></dl></var>
<var id="ndrf7"><strike id="ndrf7"><listing id="ndrf7"></listing></strike></var>
<cite id="ndrf7"><video id="ndrf7"><thead id="ndrf7"></thead></video></cite>
<cite id="ndrf7"><strike id="ndrf7"></strike></cite>