<cite id="xnntl"></cite>
<var id="xnntl"></var>
<cite id="xnntl"><video id="xnntl"></video></cite><var id="xnntl"></var>
<cite id="xnntl"></cite>
<cite id="xnntl"><video id="xnntl"><thead id="xnntl"></thead></video></cite>
<var id="xnntl"><video id="xnntl"></video></var>
<var id="xnntl"></var>
<progress id="xnntl"></progress>

You are here

D?CH V? KHO B?I, ?óNG GóI, KI?M ??M Và KHO NGO?I QUAN

?

AST VN cung ?ng các d?ch v? kho b?i t?i các ?i?m ??n chính t?i Vi?t Nam. Hàng hoá c?a b?n s? ???c b?o v? h?p ly và có th? l?u t?i kho c?a chúng t?i tu? theo th?i gian mà b?n mong mu?n. H? th?ng d?ch v? và phan ph?i c?a chúng t?i s? nh?n, ?óng gói, l?u kho và giao hàng t?i b?t k? n?i nào t?i Vi?t Nam.

D?ch v? c?a chúng t?i bao g?m:

- Nh?n hàng và l?p phi?u nh?p, Phan lo?i hàng hoá.

- B?c x?p hàng b?ng xe nang và c?n c?u.

- Nh?n hàng, ?óng gói và dán tem mác, - Dóng thùng hàng.

- Giao hàng và phan ph?i hàng kh?n.

- An ninh, ?B?o hi?m

- Ki?m ??m container c?a tàu

- Ki?m ??m hàng hóa ?óng vào container

和退休老太发生了性关系,亚洲欧美日韩国产精品一区二区,农夫导航一夜十次啦MCC,老师破女学生处特级毛片
<cite id="xnntl"></cite>
<var id="xnntl"></var>
<cite id="xnntl"><video id="xnntl"></video></cite><var id="xnntl"></var>
<cite id="xnntl"></cite>
<cite id="xnntl"><video id="xnntl"><thead id="xnntl"></thead></video></cite>
<var id="xnntl"><video id="xnntl"></video></var>
<var id="xnntl"></var>
<progress id="xnntl"></progress>